Kariyer

İnsan Kaynakları politikasının amacı, KIVANÇ’ın misyon ve vizyonuna sahip çıkarak; dünya modasına yön veren markaların bir numaralı tercihi olmak adına kurum değerlerini tüm çalışanlarda bağlılıkla yaşatmaktır.

Kurumsal yapılanma anlayışında bütünlük, güvenilirlik, saygı, sorumluluk, takım çalışması, yaratıcılık ve operasyonel mükemmellik Kıvanç Tekstil’in ana değerleridir. KIVANÇ'ın etik kuralları kurumsal şirket anlayışının temel taşlarını oluşturur:
KIVANÇ İnsan Kaynakları Politikası’nın ana ilkeleri:
Nitelikli çalışanların istihdam edilmesi, sürekliliğinin sağlanması
Çalışanların kurum hedefleri doğrultusunda geliştirilmesi ve kariyer planlamasının gerçekleştirilmesi
Organizasyonel gelişimin sağlanması
Çalışanların motivasyonunun ve kurum bağlılığının artırılması
İŞ BAŞVURUSU