Sertifikalar

 • ISO 14061-1:2019 Greenhouse Gas Verification
 • ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
 • I-REC Yenilenebilir Enerjisi Sertifikası

  I-REC Yenilenebilir Enerjisi Sertifikası

  RECs International tarafından geliştirilen I-REC (Yenilebilir Enerjisi Sertifikası), bir şirketin elektrik kullanımının yenilenebilir kaynaklardan geldiğini kanıtlayan belgedir. Yeşil Enerji Sertifikası, firmada kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan olduğunu uluslararası geçerliliğe sahip, şeffaf ve takip edilebilir bir şekilde belgeleyen bir sertifikadır.

   

  Sertifikayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

 • ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası

  ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası

  ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji uzmanları tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde, enerji yönetim sistemi oluşturulması, enerji tasarrufu yapılması, enerji giderlerinin düşürülmesi ve çevreye duyarlılığı teşvik eden süreç ve sistemlerin oluşturulmasını, sürdürülebilirliğini sağlar.

  Enerji Yönetim Sistemi, her ölçekteki kuruluşun enerji kullanımını sürdürülebilir biçimde yönetmesine yardımcı olur. Enerji Yönetim Sistemi sayesinde;

  • Enerji maliyeti azaltılması
  • Düşük maliyetli ve maliyetsiz enerji tasarrufu fırsatlarına öncelik verilmesi
  • Daha az sera gazı emisyonu
  • Değişen enerji fiyatlarından daha az etkilenme
  • Daha az karbon ayak izi
  • Çalışanların enerji farkındalığının artması ve daha fazla katılım
  • Enerji kullanımı ve tüketimi ile iyileştirme fırsatlarına ilişkin daha fazla bilgi
  • Bilinçli karar alma süreçleri
  • Gelecekteki enerji kullanımı daha iyi anlaşıldığı için belirsizliğin azalması

  sağlanır.

  Sertifikayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

 • OCS Sertifikası

  OCS Sertifikası

  OCS, %5 ila 100 arası organik materyal içeren gıda olmayan ürünler için geçerlidir. Nihai üründeki organik materyal içeriğini ve oranını belirler. Şirketlerin kendi içinde ve arasındaki ürün akışı, ham madde onayı, hasat sonrası işlemler, üretim, paketleme ve etiketleme, depolama ve son firmadan firmaya satışta satıcının gönderimine kadar kapsar. Ürünlerdeki Organik Materyal iddialarının, akredite üçüncü parti Sertifikasyon Kuruluşları tarafından şeffaf, tutarlı ve kapsamlı bir bağımsız değerlendirme ve onaylama sürecinden geçmesini sağlar.

  OCS’in Amacı

  Organik içerik iddialarının güvenilirliğini arttırmaktır.

  Sertifikayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

 • GRS Sertifikası

  GRS Sertifikası

  Global Recycled Standard (GRS) dönüştürülmüş ürünlerin üçüncü parti sertifikasyonu, gözetim zinciri, sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal kısıtlamaların gereksinimlerini belirleyen uluslararası, gönüllülük esasına bağlı bir bitmiş ürün standartıdır. GRS’in amacı ürünlerde dönüştürülmüş materyal kullanımını arttırmak ve üretim sürecinin sebep olduğu zararı elimine etmek/azaltmaktır.

  GRS’in Amaçları

  • Bir çok uygulamada kullanılan tanımların gruplanması
  • Dönüştürülmüş girdi materyallerinin takibi ve izlenmesi
  • Tüketicilere (markalar ve tüketiciler) bilinçli kararlar vermesini sağlayacak araçlar sunmak
  • Üretimin insanlara ve çevreye olan zararlı etkilerini azaltmak
  • Nihai ürünlerdeki materyallerin gerçekten dönüştürüldüğü ve sürdürülebilir bir şekilde işlendiği konusunda güvence sağlamak
  • Dönüştürülmüş ürünlerin kullanımındaki kalite sorunlarına dair yenilikçi yaklaşımlar ileri sürmek

  Sertifikayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

 • Better Cotton Initiative (BCI)

  Better Cotton Initiative (BCI)

  Pamuk tartışmasız olarak en önemli yenilenebilir doğal kaynaklardan biridir. Ancak pamuk üretiminin geleceği; kötü çevre yönetimi, kötü çalışma koşulları ve dengesiz piyasaların tehdidi altındadır. Endüstrinin sürdürülebilir geleceği güvence altına almak için BCI (Better Cotton İnitiative) 2005 yılında organizasyonu bu amaçla kurmuştur. Kar amaçı gütmeyen bir organizasyon olarak faaliyetlerini göstermektedir. BCI; küresen pamuk üretimini geliştirmekte, üreten insanlar için daha iyi şartlar sağlamakta ve sektörün geleceğini daha iyi hale getirmektedir. Aynı zamanda önemli bir kriter olarak pamuk sektöründe insan ve organizasyonları, araziden mağaraya kadar çevreyi, çiftçilik topluluklarını, pamuk üretim alanlarının ekonomileri için ölçülebilir ve sürekli gelişmeye teşvik etmek için çalışmaktadır. Bu durumlar birbiriyle irtibatlı bir hale getirilir. BCI, iyi uygulamaların değiş tokuş edilmesini sağlamak ve sürdürülebilir ana meta olarak Daha İyi Pamuk (BCI) elde etmek için toplu olarak hareketin hızlandırılmasını teşvik etmek için tasarlanmıştır.

  BCI sistemi, sürdürülebiliğin üç temel direğinden oluşur. Çevre, Sosyal ve Ekonomik olmak üzere, Daha İyi Pamuğun (Better Cotton) küresel anlayışı temsil eden aşağıdaki 6 ilkeyi içerir :

  • Daha İyi Pamuk, bitki koruma uygulamalarının zararlı etkilerini en aza indiren çiftçiler tarafından üretilmektedir.
  • Daha İyi Pamuk, suyun verimli kullanılmasına ve suyun bulunup bulunmadığına dikkat eden çiftçiler tarafından üretilmektedir.
  • Daha İyi Pamuk, toprağın sağlığına ve canlılığına önem veren çiftçiler tarafından üretilmektedir.
  • Daha İyi Pamuk, doğal yaşam alanlarını koruyan çiftçiler tarafından üretilmektedir.
  • Daha İyi Pamuk, lif kalitesine özen gösteren ve koruyan çiftçiler tarafından üretilmektedir.
  • Daha İyi Pamuk, iyi Çalışmayı(Decent Work) ilke edinen çiftçiler tarafından üretilmektedir.

  İş yapma konusunun halkının refahının ve çevreye saygılı olması gerektiğinin bilincinde olan KIVANÇ, üretiminin her aşamasında yenilikçi ve sürdürülebilir çevre yaklaşımları içerisinde faaliyet göstermektedir ve Daha iyi Pamuk tüketimini sürekli arttırmayı hedeflemektedir.

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

  ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

  Kısa adı ISO olan Uluslararası Standardizasyon Örgütü, dünya çapında 162 ulusal standart kuruluşunun üye olduğu bağımsız ve hükümetler dışı uluslararası bir organizasyondur.

  ISO, inovasyonu destekleyen ve küresel zorluklara çözümler sunan Uluslararası Standartları geliştirir.

  Uluslararası ticareti kolaylaştırmada önemli bir araç olan Uluslararası Standartlar, kalite, güvenlik ve verimliliği sağlamak için ürün, hizmet ve sistemler için dünya standartlarında kriterleri belirler.

  ISO sertifikaları önemli bir kriterdir ve aynı zamanda ürünlerimizin müşterilerimizin beklentilerini karşıladığını kanıtlayarak kuruluşun güvenilirliğini göstermek açısından için kullanışlı bir araçtır.

  Günümüzde, sürdürülebilirlikten bahsedildiğinde, ISO Standartları konuşmaya çok fazla ihtiyaç duyulan bir netliği getirmekte ve sürdürülebilir büyümenin ortaya konulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.

  Kıvanç Tekstil, Mart 2017’den bu yana, 170’den fazla ülkede 1 milyondan fazla firma ve kuruluşun elde ettiği ISO 9001 sertifikasına sahip oldu.

  Sertifikayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

 • ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

  ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

  Kısa adı ISO olan Uluslararası Standardizasyon Örgütü, dünya çapında 162 ulusal standart kuruluşunun üye olduğu bağımsız ve hükümetler dışı uluslararası bir organizasyondur.

  ISO, inovasyonu destekleyen ve küresel zorluklara çözümler sunan Uluslararası Standartları geliştirir.

  Uluslararası ticareti kolaylaştırmada önemli bir araç olan Uluslararası Standartlar, kalite, güvenlik ve verimliliği sağlamak için ürün, hizmet ve sistemler için dünya standartlarında kriterleri belirler.

  ISO sertifikaları önemli bir kriterdir ve aynı zamanda ürünlerimizin müşterilerimizin beklentilerini karşıladığını kanıtlayarak kuruluşun güvenilirliğini göstermek açısından için kullanışlı bir araçtır.

  Günümüzde, sürdürülebilirlikten bahsedildiğinde, ISO Standartları konuşmaya çok fazla ihtiyaç duyulan bir netliği getirmekte ve sürdürülebilir büyümenin ortaya konulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.

  Kıvanç Tekstil Mart 2017’den beri ISO 27001:2013 kullanma hakkına sahiptir.

  ISO 27001: Bilgi teknolojisi – Güvenlik teknikleri – Bilgi güvenliği yönetim sistemleri – Gereklilikler – Bu standart bir bilgi güvenlik yönetimi sistemi için gereksinimleri sağlayan standartlar ailesinin en iyi bilinen standardıdır.

  Bu standart, bir organizasyonda bilgi güvenlik yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için şartları belirtir. Aynı zamanda, organizasyonun ihtiyaçlarına göre bilgi güvenliği risklerinin değerlendirilmesi ve uygulanması için gereklilikleri de içerir.

  Bu standardın kullanılması, kuruluşun bilgi varlıklarının güvenliğini sağlar: finansal bilgiler, fikri mülkiyet, çalışanlara ait bilgi ve detaylar veya üçüncü kişiler tarafından size emanet edilen bilgilerdir.

  Sertifikayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

 • Woolmark

  Woolmark

  Woolmark firması 50 yılı aşkın bir süredir dünyanın en önemli doğal elyafı olan yünün üzerindeki küresel otoritedir. Benzersiz teknik özelliklerin yanı sıra, yün oldukça sürdürülebilir, tamamen doğal, hızlı olarak yenilenebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir bir materyaldir.

  Woolmark, Woolmark Blend ve Wool Blend markaları yünün küresel otoritesi olan The Woolmark Company’ye aittir. Woolmark, lisans sahiplerinin ürünlerinin, istenilen özellikleri karşıladığı durumlarda markalarından birini kullanılmasına izin verir. Önemli bir kriter olarak Woolmark, hem yün hem de yün bakım ürünlerinin kalitesine güvenmek için hem tüketicilere hem de imalatçılara güven verir ve halen yün ürünlerinde kalitenin nihai göstergesidir.

  Kıvanç, 2016 yılından bu yana 2 yıllık Ar-Ge Projesi ve yatırımlarının bir sonucu olarak, yünle harmanlanmış yeni bir sofistike koleksiyonu olan ‘Kıvanç Plus’ ürününü sunuyor. Woolmark “Wool Blend Performance” ve “Wool Rich Blend” lisansları sahibi olarak ‘Kıvanç Plus’, dünyanın en doğal liflerinden biriyle tanışmanıza yardımcı olur ve yüksek kalitede kumaşların tadını çıkarmanıza fırsat verir.

  Sertifikayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Dokuma Kumaş Üreticisi ve Tedarikçisi

Avrupa ve Amerika pazarları

Hazır giyim, moda markaları için Kumaş Üreticisi ve Tedarikçisi

Premiere Vision paris, Première Vision New York, The London Textile Fair, Münich Fabric Start Textile Fair

Kaliteli Üretim, Kaliteli Üretici, Dünyanın Her Tarafına Dağıtım

ABD, İspanya, Almanya, İtalya, Danimarka ve İngiltere gibi ülkelere Kumaş Üreticisi ve Tedarikçisi

pamuk, viskon, polyester, keten, tencel, modal ve yün elyaflarının zengin karışımlarıyla

Türkiye'de Dokuma Kumaş